Sale!

หม้อแปลงไฟ GM-8224 (4 ปุ่ม)

1,450.00 ฿ 940.00 ฿

รายละเอียด

– เป็นตัวแปลงจากแบตเตอรี่ DC input 12v เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ AC output 110v และ 220v

– มีสวิทซ์กระดิ่งสำหรับกดปล่อย กระแสไฟฟ้าจากตัวเครื่อง

– ช่อง AC output 1 ช่องสำหรับต่อปลั๊กไฟ

– สามารถใช้งานหลอดไฟกับหม้อแปลงชนิดนี้ได้

– มีสายไฟ + ปลั๊กไฟสำหรับต่อไฟในช่อง OUTPUT ให้ในตัวเครื่อง

– กรณีต้องการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้มีพื้นที่กว้างขึ้น ให้ปรับแรงดันที่ด้านหน้าเครื่องแปลงไฟให้สูงขึ้นด้วย

– ควรดูแลรักษาตัวเครื่องไม่ให้ถูกน้ำกรดและช๊อตกับขั้วแบตเตอรี่

– การดูแลรักษาเครื่องแปลงไฟ ไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้น เปียกน้ำ หรือทำตกน้ำขณะใช้งาน จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น