Sale!

หม้อแปลงไฟ GM 8016 N (16 ปุ่ม)

2,400.00 ฿ 1,520.00 ฿

รายละเอียด

– แปลงจากแบตเตอรี่ 12 V เป็นไฟบ้าน 4 ระดับ AC 110V  220V 350V และ 450V
– มีสวิทซ์สำหรับกดปล่อย กระแสไฟฟ้าจากตัวเครื่อง
– สามารถใช้งานหลอดไฟกับหม้อแปลงชนิดนี้ได้
– มีสายไฟ + ปลั๊กไฟสำหรับต่อไฟในช่อง OUTPUT ให้ในตัวเครื่อง
– กรณีต้องการขนาดพื้นที่การปล่อยกระแสไฟฟ้า ให้ปรับโวลด์หน้าเครื่องให้เพิ่มขึ้น
– ไม่ควรต่อแบตเตอรี่สลับขั้ว จะทำให้วงจรในตัวเครื่องเสียหายได้
– ขณะใช้งานตัวหม้อแปลง ผู้ใช้ไม่ควรลงไปอยู่ในน้ำ หรือเปียกน้ำ จะทำให้เกิดอันตรายได้